Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

WWW.ALOBELEDIYE.COM SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI -ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ SÖZLEŞME

1- TARAFLAR:
İşbu kullanım şartları ve üyelik sözleşmesi (“Sözleşme’’), ” Atatürk Cad. Dizdariye Mah. Büyükçekmece, İstanbul adresinde mukim www.alobelediye.com İle, internet sitesine üye olan kişi (“Üye”) ya da kullanıcı arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından “Kabul Ediyorum” butonunun onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sitenin yasal sahibi www.alobelediye.com olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi www.alobelediye.com ‘a aittir. İşbu kullanım koşullarını, www.alobelediye.com gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve/veya tüzel kişi, www.alobelediye.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. www.alobelediye.com, bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2- SÖZLEŞME TANIMLARI:
SİTE: www.alobelediye.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) www.alobelediye.com olup erişimi mümkün bulunan web sitesidir.

ÜYE: www.alobelediye.com sitesini kullanarak websitesi yada mobil site üzerinden şikâyette bulunmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak sitenin amacına yönelik siteden yararlanmak amacıyla www.alobelediye.com tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “Üye“ olarak anılacaklardır. “Üye” den kastedilen sadece web sitesine girerek kayıt yaptıranlar değil üye olmadan web sitesi aracılığı ile web sitesini ziyaretçi olarak kullanan “kullanıcı” da bu tanıma dahil edilmiştir. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve Ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı “Üye adı“ iki farklı Üye‘ye verilmez.

KULLANICI: www.alobelediye.com web sitesi amacına yönelik olarak kullanan, şikayette bulunan yada ziyaret eden kişidir.

LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: Sitede ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

BELEDİYE: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş Türkiye ülkesi sınırları içinde Belediye Kanununa göre hizmet veren kamu kurumu ya da kuruluşunu ifade etmektedir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Sitenin amacına yönelik olarak siteyi kullanan üye yada kullanıcılar, gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.alobelediye.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, www.alobelediye.com adlı internet üzerinde erişim sağlanan bir şikayet platformu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş Türkiye ülkesi sınırları içinde Belediye Kanununa göre hizmet veren Belediyeler bu hizmeti alanlar arasında yaşanan sorunlar ve şikayetlerle ilgili bir iletişim altyapısı oluşturarak Belediyeler ile şikayet edenler arasında iletişimi sağlamaktır. Şikayet hakkını kullanan kişiler yapmış oldukları şikayetlerle ilgili bu sözleşme kuralları ile bağlıdır.

www.alobelediye.com alan adlı çevrimiçi web sitesi, belediyeler ve şikayet edenler arasında iletişimi sağlamak, verimliliği artırmak, sanal bir ortamda tarafları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. www.alobelediye.com sitesi belediye ve şikayet eden arasında herhangi bir taraf konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca elektronik ortamda tarafları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Üyeler ile Belediyeler arasındaki hukuki ihtilaflar bu sözleşme kapsamında olmayıp, Belediye ve şikayet edenler arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir. www.alobelediye.com, Üyeler ile BELEDİYELER arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, www.alobelediye.com da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Kanuni ve cezai hükümler başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde şikayet haklarını arayabileceklerdir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.alobelediye.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik bilgileri üye tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde gerek www.alobelediye.com gerek BELEDİYE tarafından baz alınacağından üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

4- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
Üye/Kullanıcı, üyeliği süresince, www.alobelediye.com hizmetlerinden faydalanırken ve www.alobelediye.com daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, www.alobelediye.com’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Üye/kullanıcı, sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin www.alobelediye.com tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, www.alobelediye.com’ın yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını, herhangi bir talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Kullanıcı kullanımı ile bağlantılı olarak yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. yasalara, uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret, küfür ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde üyenin/Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu gibi durumlarda sadece Üye/Kullanıcı sorumludur.www.alobelediye.com’ a üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekli ve zorunludur. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, www.alobelediye.com un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.alobelediye.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Üyelerin, www.alobelediye.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan www.alobelediye.com un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye/Kullanıcı, yaptığı şikayetle ilgili bilgi sahibi olduğunu, şikayetin gerçek olduğunu, yalan beyan halinde kendisinin sorumlu olduğunu, şikayetle ilgili bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında şikayeti yaptığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan ettiği gibi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu da kabul etmektedir. Üye/Kullanıcı, www.alobelediye.com kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının tarafı olmadığını, üyenin /Kullanıcının yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kullanıcının üyenin kendisinin sorumlu olacağını, www.alobelediye.com’ın bu konuda hukuki ve cezai bir bir sorumluluğunun olmadığını, www.alobelediye.com’Un bir zarara uğraması durumunda bu zararları derhal ödeyeceğini, www.alobelediye.com’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, tüm masrafları karşılayacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Yapılan şikayet bir başka kişi ya da kurum için yapılmış ise şikayeti yapan üye bu türden sorumluluklardan hukuki ve cezai olarak sorumludur. Bu işlemlerden dolayı www.alobelediye.com’un bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şikâyetin onaylanması için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması, üyeliğin onaylanması şarttır. Şikayetin çözümü konusunda www.alobelediye.com herhangi bir garanti vermemekte olup www.alobelediye.com ve www.alobelediye.com’un tek sorumluluğu usulüne uygun yapılmış ve www.alobelediye.com tarafından onaylanmış şikayeti web sitesinde yayınlamaktır. www.alobelediye.com teknik nedenlerden kaynaklanan şikayetin yayınlanamaması halinden sorumlu değildir. Şikayetin onaylanıp yayınlanmasına www.alobelediye.com www.alobelediye.com kendisi bağımsız karar verecek olup yayınlanıp yayınlanmaması konusunda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şikayet yayınlanmadan önce Üye’nin talep etmesi halinde www.alobelediye.com şikayeti yayınlamaktan vazgeçebilir. Yapılacak şikayet Devletin resmi makamlarına yapılacak bir şikayet olmayıp sadece yapılan şikayet www.alobelediye.com üzerinde yayınlanacaktır. Şikayet yapılıp sitede yayınlandıktan sonra Belediyenin cevap vermemesinden, şikayetle ilgili işlemin çözüme kavuşmamasından Belediyenin tepki vermemesinden www.alobelediye.com sorumlu değildir. Kullanıcı ve Üye, www.alobelediye.com üzerinde, Belediye, kurum veya kuruluşlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında www.alobelediye.com tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim eksikliği gibi durumlarda yaşanan zararlardan www.alobelediye.com’un sorumlu olmadığını kabul etmektedir. Kullanıcı ve Üye, www.alobelediye.com da web sitesi bulunan kurum yada kuruluşların web sitesinde barındırdıkları içeriklerden ilgili kurum ya da kuruluşların sorumlu olduklarını ve bu sitelerle ilgili sitelerin sahibi olan kurum ya da kuruluşların website kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul etmektedirler. www.alobelediye.com hiçbir şekilde mücbir sebep halinde sorumlu olmayacaktır. İnternet üzerinden Üye/Kullanıcı tarafından yapılan işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. işlemin Üye/Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle çıkabilecek aksaklıklardan www.alobelediye.com sorumlu değildir. www.alobelediye.com ile birlikte www.alobelediye.com ortakları, çalışanları ya da içerik ve hizmet sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak www.alobelediye.com da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, kullanıcının maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamayacaklardır. Kullanıcı ve Üye, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Kullanıcı/Üyenin bilgileri Site’nin sahibi olan www.alobelediye.com’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler www.alobelediye.com bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Üyeler, www.alobelediye.com daki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. www.alobelediye.com, üyeler tarafından www.alobelediye.com “a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üyeler, www.alobelediye.com “ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Her üye, www.alobelediye.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki www.alobelediye.com, dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.alobelediye.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri www.alobelediye.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.alobelediye.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üye’lerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve üye, www.alobelediye.com, ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye’lerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.alobelediye.com ‘un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye, www.alobelediye.com ile aracılık edilerek sunulan hizmetlerde, Üçüncü taraflar ile resmi kurum ve kuruluşlar ile Kullanıcı/Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden www.alobelediye.com’un sorumlu tutulamayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder. www.alobelediye.com, www.alobelediye.com üzerinden Kullanıcının(üyenin) talebi üzerine şikayet konusunun yayınlanmasını sağlamaktadır. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu www.alobelediye.com’un ya da www.alobelediye.com’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her türlü web sitesi, veritabanı, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, metinlerin, dosyaların, resimlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtılması, satılması yasaktır. Kullanıcı ve üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.alobelediye.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve üye, www.alobelediye.com hizmetlerini, www.alobelediye.com bilgilerini ve www.alobelediye.com ‘un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, işlemek, sergilemek veya başkasının www.alobelediye.com ‘un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve www.alobelediye.com ‘un yazılı izni ile mümkündür. www.alobelediye.com, site üzerinden Kullanıcı’lar ve Üye’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.alobelediye.com aynı zamanda; Kullanıcı ve Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, ip adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme yapma, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak hizmet alan için veya onun adına davranan üçüncü kişiler için veya www.alobelediye.com ‘un işi ile ilgili verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu site kullanım koşulları dâhilinde www.alobelediye.com tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde www.alobelediye.com; www.alobelediye.com hizmetleri, www.alobelediye.com bilgileri, www.alobelediye.com telif haklarına tâbi çalışmaları, www.alobelediye.com ticari markaları, www.alobelediye.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Üye, hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. www.alobelediye.com, www.alobelediye.com da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.alobelediye.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye ve Kullanıcı, hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan www.alobelediye.com ‘a herhangi bir kusur atfedilemez. www.alobelediye.com, sayfaları göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. www.alobelediye.com kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya www.alobelediye.com’un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için feshedebilir. www.alobelediye.com’un hukuka aykırılık oluşturan fiilleri ve eylemleri öğrendiğinde Üyeye haber vermeden üyeliğini derhal silmek hakkına sahiptir. İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. www.alobelediye.com tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere, hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, www.alobelediye.com ın reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.

5- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:
www.alobelediye.com un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm asıl ve feri elemanları www.alobelediye.com’a aittir. Üyeler, www.alobelediye.com’’dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve www.alobelediye.com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının www.alobelediye.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.alobelediye.com’dan talep edilen tazminat miktarı, yargı giderleri ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler www.alobelediye.com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İLE İLGİLİ KURALLAR: 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı/Üye ye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, -önceden onay verilmesi halinde- ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Kullanıcı/Üye ‘ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Kullanıcı/Üye ile www.alobelediye.com arasında kurulan hizmet ilişkisinin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin www.alobelediye.com adına yerine getirilmesini sağlamak için www.alobelediye.com, www.alobelediye.com iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Kullanıcı/Üyelere, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için www.alobelediye.com tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Kullanıcı/Üyeler kendilerine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. Kullanıcı/Üyeler tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, www.alobelediye.com tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Kullanıcı/Üyeler’e ait cihazlardan girildiğinden Kullanıcı/Üyeler tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı/Üyeler’e aittir.

Kullanıcı/Üyeler, www.alobelediye.com’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimlerinin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Kullanıcı/Üyeler’in bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemeleri ve/veya Kullanıcı/Üyeler tarafına gönderilen iletişim vb mailler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Kullanıcı/Üyeler isterse, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemlerin, aktarıldığı kişilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile www.alobelediye.com’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde üyelere mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ:
İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve fakat hukuki bir ihtilaf halinde taraflar arası hüküm ve sonuçlarını fesihten sonra da doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. www.alobelediye.com üyeleri işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle www.alobelediye.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8- MÜCBİR SEBEPLER:
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.alobelediye.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.alobelediye.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.alobelediye.com ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.alobelediye.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
www.alobelediye.com’a üye olarak kabul edilmiş olsa bile, www.alobelediye.com tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın üyeliği sona erdirilebilir. Aynı şekilde üye de herhangi bir zamanda www.alobelediye.com a bilgilendirmesi halinde 24 saat içinde üyeliği iptal edilebilecek ve bu sözleşme sonlandırılmış sayılacaktır. Son bulma durumunda, üyenin www.alobelediye.com sayfalarına ve hizmetlerine erişme yetkisi artık bulunmamaktadır. Üye/Kullanıcı askıya alma veya üyeliğin iptali durumunda www.alobelediye.com’dan herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından şimdiden feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ:
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail ve cep telefonu aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı/Üyeler işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.alobelediye.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12- İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ:
Konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar üyelik aşamalarında belirtilen posta adreslerini ve cep telefon numaralarını yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. www.alobelediye.com, sözleşme süresi içinde Üyenin vermiş olduğu elektronik posta ve cep telefonuna mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Üye söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını da beyan, kabul ve taahhüt eder.İşbu 10 maddeden ibaret web sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi, www.alobelediye.com tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.alobelediye.com, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer, itiraz durumunda, yalnızca www.alobelediye.com tarafından tutulan kayıtlar esas alınacaktır.

Ünvan: AB TEKNOLOJİ

Adres: Cumhuriyet 2 Cad. 31/A Mimarsinan Merkez Mah.

Büyükçekmece, İstanbul

Telefon: 0530 966 1 399

13- YÜRÜRLÜK:

13 (Onüç) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, Kullanıcı/Üyeler tarafından elektronik ortamda “Kabul ediyorum” butonunun onaylanması suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.