13 Ocak
Fazla Tahakkuk Ettirilen Su Faturası

Şikayet: 231

Cevap: 27

Oran: %11

No: #6227

Fazla Tahakkuk Ettirilen Su Faturası

İSKİ’ye IN-56356311-3 mukavele numarası ile aboneyim. 13.01.2021 tarihinde sayaç okunmadan kesilen 2525664759
numaralı fatura 19 m3 olarak ve m3 fiyatı 5.25 Tl üzerinden detaylandırılmıştır. Kapıya faturaları getiren ilgili kişiye sayaç okunmadan
fatura edilmiş dediğimde İSKİ’nin kararı pandemi’den dolayı sayaç okumadan fatura ediyoruz gibi bir söylemde bulunmuştur.
Dönem itibarıyla Sayaç sarfiyatı (1012/1023) 11 m3’tür. Faturanın 11M3x4.63 Tl üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
En başta usulün çok ötesinde kullanılmamış su miktarı belirlenip, yazılmıştır. Sonra aşım fiyatı üzerinden fatura hesap edilmiştir.
Yalnızca fiyat farkından 11.78 Tl fazla para tahakkuk ettirilmiştir. Harcamadığım 8 m3 su da ilave edilirse (37.04 TL/KDV ve ekler hariç)
hatalı işlemin boyutu hangi uygulamanın gereği olarak açıklanabilir. Bu hatanın bir an evvel düzeltilmesini, aksi takdirde kanuni yollara
başvuracağımı bildiririm.

Ekler (2)

Yorum Yapın

Lütfen yorum yazınız.
Lütfen adınızı giriniz.
Lütfen e-posta giriniz.
Lütfen çerezleri onaylayınız.